Abdülfettah Rauf


Abdülfettah Rauf

Üsküp, 1910- Üsküp, 1963

Üsküp'te doğdu. İyi bir medrese öğrenimi gördü. Öğreniminin sonunda müderrisliğe yükseldi. İki dünya savaşı arasında Makedonya Türklerinin yetiştirebildiği, sayılan çok az olan aydın ve ulemadandır. 

İnançlarından taviz vermeye yanaşmadığından, 1945 yılında yeni kurulan Yugoslavya rejiminin gazabına uğradı. Dini liderlikle suçlanıp yargılandı. Hapse atıldığı sırada illegal "Yücel" Teşkilatı da ortaya çıkarılmıştı. "Yücel" Teşkilatı içinde çalıştığına dair herhangi bir bulgu yoktur. Her nasıl olursa olsun, asıl amaç, Makedonya Türkleri arasında liderliğe yükselebilecek saygın kişilerin susturulması, bununla da halkın tamamen sindirilmesiydi. 

1956 yılma kadar hapis yattı. Bir yıl da Bosna Hersek'te bulunan Doboy'da "taş kırmaya" gönderildi. Hapiste geçirdiği yıllar sağlığını bozmuş, onu bedenen çöktürmüştü. Hapisten çıkışından sonra da, sadece şekil değiştiren eziyetten yakayı kurtaramadı. Uzun zaman işsiz kaldı. Müezzinlik yapmasına bile izin verilmeyip mağdur edildi. Hayatının son yıllarında, Makedonya Devlet Arşivi'nde işe alındı. 

1963 Üsküp yer sarsıntısından önce Üsküp'te vefat etti. 

İki dünya savaşı arasında başlayan şiir çalışmalarını ölümüne kadar sürdürdü. Hapishanede geçirdiği yıllarda bile şiiri terk etmedi. Hapisteyken kaleme aldığı seksen bin kadar mısrayı, ele geçirilip başına başka dertler açmasın diye, dostları tarafından imha edilip yakılmıştır. Türlü şahısların elinde kalmış üç yüz bin civarında mısrası bulunduğu söylenmektedir. 

Dini, milli ve sosyal konulara ağırlık veren Abdül Fettah Rauf'un şiirlerinin büyük bir kısmını, ölümünden hemen sonra, öğrencilerinden Kemal Aruçi Vrapçişte'ye götürmüştür. Bu şiirlerin bugün Muhammet Aruçi'nin elinde bulunması mümkündür. Şiirlerinin bir kısmım da, Zagrep Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşen ve 1993 yılında ölen öğrencisi Bekir Sad-dak, Türkiye'ye göç eden şairin oğlu Rıdvan Rauf'tan, yayımlamak bahanesiyle almıştır. Ne yazık ki, kimi örnekleri Üsküp'te yayımlanmakta olan "El Hilal" dergisinde gün yüzünü gören şiirleri, şu ana kadar kitap haline getirilememiştir.