İlk kez 18 Martta ilan edilen olağanüstü hal sona erdi