Osmani ve di Maio ortak basın toplantısı düzenledi