Yeni önlemler hafta sonundaki verilere göre şekillenecek