Türk Tiyatrosu, 2021 yılı bütçesinden payını alacak