Büyükelçi Kara Gostivar Belediye Başkanı Beyta ile Görüştü