Büyükelçi Sekizkök, AYM Başkanı Salih Murat İle Görüştü