Büyükelçi Sekizkök Pırnalı’da köy okulunu ziyaret etti