Hükümetten bazı bölgelerde kriz durumunun devam etmesi kararı