Sağlık Bakanlığı: “Sıcaktan Korunma Tavsiyelerine Uyun”