Mickovski, “Meclisin yeniden toplanması olanaksız”