Muhalefet iki bakan için daha gensoru önergesi verecek