Arzu Abdullah


Arzu Abdullah

1977 yılı Temmuzunda Üsküp’te doğdu. İlkokulunu annesinin de eğitimci olarak çalıştığı “Tefeyyüz” okulunda ve aynı şehirde liseyi bütünledikten sonra, Makedonya “Kiril ve Metodiy” Üniversitesinin Tıp Fakültesini kazandı. 2002 yılında tıp fakültesini bütünledi. Aynı yıl ailesi ile birlikte artan baskılardan dolayı Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı.

Ailenin Türkiye'ye geliş hikayesi de ilginç. 2000'e kadar annesi Makedonya'daki bir Türk okulunda öğretmenlik yaparken, babası “Birlik” gazetesinde yazılar yazıyor. 1995'te Üstüp'te tıp fakültesini kazanan Arzu Abdullah Aşıcı'nın ailesi, 2000'de ülkedeki Türkçe eğitim veren okulların sayısının artırılması için girişimde bulunmaya başlıyor. Baba Avni Abdullah bu konuda hem yazı yazıyor hem de yeni kurulan Türk Demokratik Partisi'nin içinde faaliyet gösteriyor. Ailenin bu çalışmaları göze batınca önce anne öğretmenlik görevinden kütüphane memurluğuna alınıyor. Daha sonra ise baba Avni Abdullah'nın gazetedeki görevine son veriliyor. Bunun üzerine aile mallarını satarak, Türkiye'ye göç ediyor.

2002 yılında Cerrahpaşa göz hastalıkları ana bilim dalında ihtisasa başlıyor. 6 yıl boyunca göz hastalıkları ve cerrahisi alanında ihtisasını 2008 yılında tamamlayıp göz cerrahisi uzmanı oluyor.

Arzu Abdullah Aşıcı'nın “BURAM BURAM ÜSKÜBÜM” şiir kitabı ise 2000'de çıktı.

Söz konusu kitap daha sonra Makedonya Kültür Bakanlığı tarafından azınlık hakları çerçevesinde Türkçe olarak 2 bin adet basılarak ülkedeki Türk okullarına dağıtıldı. Arzu Abdullah Aşıcı, şiir kitabı yazmakla bir nebze olsun Türk insanına hizmet ettiğini düşünüyor.

Edebiyata karşı sevgisinde babası, yazar Avni Abdullah’ın büyük etkisi olmuştur. Aldığı Tıp öğretimi insanları daha yakından tanımasına, onları daha çok sevmesine neden oldu. İlk yazılarını Sevinç dergisi, Tomurcuk dergisi ve Birlik gazetesinde yayımladı. Sonra Üsküp Türk gençlerinin yaygın olarak okudukları ''ÜÇÜNCÜ" dergisini kurup, amatör olarak yayımladılar. “BURAM BURAM ÜSKÜBÜM” kitabında şairemizin insanlara, şanlı tarihimize sıcak yanaşımı sezilir. Arzu Abdullah evli ve İstanbul’da yaşıyor.