Halise Hasan Özgün


Halise Hasan Özgün

(Üsküp 1948)
Üsküp doğumludur. Öğrenimini doğduğu kentte yaptı. Pedagoji okuyup öğretmen olacaktı. Oysa gazeteci oldu. 1968 yılında “Birlik” gazetesinde çocuk ekini düzenlemeye başladı. “Birlik” gazetesinin “Çocuk Bahçesi” ekinin ve “Tomurcuk” çocuk yazmaktadır. Halise Hasan Özgün çocukları çok sevdiği için, onların düşlerine girmeyi kendisine amaç edinmiştir. Ona göre çocukla her nerede olursa olsunlar, her nerde yaşarlarsa yaşasınlar, bütün çocukların çocukluk dünyası birdir. Görevi itibariyle anaokulları, okulları gezdi. Çocukların arasında bulundu. Gözlemlerini geliştirdi ve yazdı. Çocukların o masum gülüşleri kanına işlemiştir. “Anadili” öyküler kitabı, yazarımızın “Birlik” yayınları tarafından 1999 yılında yayınlanan ilk ve tek kitabıdır.