İzzet İbrahimsoylu


İzzet İbrahimsoylu

Yazara Ait Son Yazılar

Türk Köylerinin Adında Bulunan “Obası” Tamlaması

İzzet İbrahimsoylu *** Yörüklük’teki kimi Türk köylerinin adınd...

Bulgar-Makedon Millî Tarih Tezlerinin Tözü

İzzet İbrahimsoylu Bulgaristan-Makedonya ilişkilerinin tözünde “tarih” yatm...

Millî Görev: Nüfus Sayımı -2

İzzet İbrahimsoylu Bir önceki yazımızda Makedonya Yörüklüğü’nde bu...

Millî Görev: Nüfus Sayımı - 1

Karbintsi İlciği, Radoviş İlciği, Konçe İlciği, Vasilova İlciği, Valandova İlciği ve Doyran İ...

Makedonya’da Türkçeleşmiş Şehir Adları

*** Otmanlı Türkiyesi (1371-1912) döneminde Makedonya’ya gelen Türkler, orad...

Şar Dağ - Ak Dağ

İzzet İbrahimsoylu Tarih boyunca Türkler için dağlar yeryüzünün kutlu...

“Türkçeye Değer Katan Genç Yazar Ödülü”ne Dair

İzzet İbrahimsoylu Makedonya Türkleri ile ilgili ilk araştırmalarımıza 2007 yılında başladık...

Urumluk

İzzet İbrahimsoylu Rûm, “Romalı” demektir. Türkistan’dan Batı’...

Türklerde “Yatıklık” ve “Din Değiştirme” Koşutluğu

İzzet İbrahimsoylu Yörüklük ile yatıklık Hunlardan günümüze Tü...

Araplık

  (Bu fotoğraf TDV İslam Ansiklopedisi’nden alıntıdır.) Araplık-Arabia-Arabistan A...

Yanlış bilinen Kızılalma-Karaman Yörük köy adları

İzzet İbrahimsoylu *** Kızılalma-Karaman Yörüklüğü’neki Yör&uum...

Kuman Türklerini Yaşatan Bir Ad: Alpar

İzzet İbrahimsoylu Üsküp-İstanbul hattında son yolculuğumu Alpar Turizm şirketi ile yap...

Karadağ’da Bilinmeden Yaşanan Türk Kültürü

İzzet İbrahimsoylu Kısa bir süre önce Balkanların küçük bir ülkes...

Makedonya Türklerinin Neden Bir “SOYADI BELİRLEYİCİ TAKISI” Yok?

İzzet İbrahimsoylu Balkan coğrafyasına dışardan gelen bir kimse ya da tam tersi, Balkanlardan dış...

Beleş Yörüklüğü’ne Dair Kısa Bilgi

İzzet İbrahimsoylu Beleş Yörüklüğü, Makedonya Yörüklüğü&r...

Yörükçe Er Adlarımız

İzzet İbrahimsoylu Tarihî dönemlerde olduğu gibi günümüzde de Makedonya...

Yörükçe Kız Adlarımız

İzzet İbrahimsoylu Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Kızılalma-Karaman Y&ou...

Buğkağan / Buğkan

İzzet İbrahimsoylu Tarihte, Türk adını hem bir millet (budun) hem bir devlet (il) adı yapan...

“Muhammet” Adı

İzzet İbrahimsoylu Kur-ân-ı Kerim’in dört ayrı yerinde “Muhammet” ad...

Doğu ve Güneydoğu Makedonya Neden “MAKEDONYA YÖRÜKLÜĞÜ”dür? – I

İzzet İbrahimsoylu Bu yazımıza “Doğu ve güneydoğu Makedonya neden “Makedonya Y&o...

Alikoç Adının Doğrusu: ALAKOÇ’tur!

(Yer: Alakoç, Foto: İzzet İbrahimsoylu) Alikoç mu, Alakoç mu? Bu k&oum...

Turska = Türklük = Türkiye

İzzet İbrahimsoylu Sırplar, milletlerin/toplulukların yaşadıkları yerleri, ülkeleri, bö...

Arnavutluk: Türkçe Ekli Ülke Adı

İzzet İbrahimsoylu Türkiye Türkçesi’nde ülke adları genellikle yer an...

Türklük

İzzet İbrahimsoylu Türkçemizde Türklük kelimesinin dört ayrı anlamı bu...

KÖK’ümüz/GÖK’ümüz Üzerine Düşüncem

İzzet İbrahimsoylu Türkçede Kök ve Gök tıp (aynı) kelimedir; Kök kelim...

Yasala

İzet İbrahimsoylu Yasala, Makedonya Kızılalma-Karaman Yörüklüğü’nü...

Kızılalma-Karaman Yörükü’nün Yoğurt ve Ayranı

İzzet İbrahimsoylu Yoğurt Türk’ün yörük yaşaması hayvancılığa dayanm...

MAÇI – KEDİ

Bugün, biz Makedonya Türkleri, Makedonlar arsında ve Makedonca olarak duyduğumuz “Ма...

Makedonya’da Türkçe Adlı Bir Şehir: GÖLGELİ (GEVGELİ)

İzzet İbrahimsoylu Genel olarak Balkanlar ve özel olarak Makedonya’da birçok şe...

İki Koca Yörük: OSMAN BEĞ ve ATATÜRK

Türk tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahip olan Oğuz Türkleri, Anadolu coğrafyasına geldikt...

Yitik Türkler: VARDAR TÜRKLERİ

Makedonya, tarih boyunca Türklerin yurt tuttuğu önemli bir coğrafyadır. Bilindiği üze...

Kızılalma-Karaman Yörük Töresi – Kız Ayrım

İzzet İbrahimsoylu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Kızılalma-Karaman Yörükl&uum...

MAKEDONCADA “YÖRÜK” ADI

İzzet İbrahşmsoylu Yörük, Türkçe bir sözcüktür. Türk&...

Sırpçada “+Luk” Eki ve Ülke, Bölge, Millet ve Etnik Grupların Yaşadığı Yer Adları

İzzet İbrahşmsoylu Türkçe addan ad yapan “+lık, +lik,  +luk, +lük&r...

URURAK

İzzet İbrahimsoylu Eski bir Yörük köyü: Ururak Makedonya Kızılalma-Kar...

Dağlar ve Yörükler

İzzet İbrahimsoylu Türk’ün inanışına göre, yeryüzünde ilk yaratt...

“Turgut” Adı Üzerine

İzzet İbrahimsoylu Türkçe bir ad: Turgud… Türk tarihi boyunca T&uuml...

Makedonya Yörüklüğü (Makedonya’nın doğu ve güneydoğusu)

Orhun'dan Tuna'ya Türkler İzzet İbrahimsoylu Türk Günü’nde...

Saruhan-Sındırgı Yörüklüğü

Orhun'dan Tuna'ya Türkler İzet İbrahimsoylu Genel/Bütün Makedonya Y&o...

Kızılalma-Karaman Yörüklerinde Türkçe Kavramlaştırma ve Adlaştırma

Yörükler… Her şeyleri kendilerince, kendilerine göre ve kendileri içind...

Koca Dere

(Yer: Koca Dere, fotoğraf: İzzet İBRAHİMSOYLU, Tarih: 3 - Temmuz - 2015) Makedonya Kızıla...

Kızılalma-Karaman Yörükleri’nde Yanaşıklık

Makedonya Kızılalma-Karaman Yörük takviminde eñ önemli gün “Kırklar...

Raduş’ta Yeñi Bir Türk Aralığı: “YÖRÜK YAKASI ARALIĞI”

Radoviş Radoviş’in adı yazılı kaynaklarda ilk kez 1019 yılında geçer. 14. yüzyı...

Ograjden Yörüklüğü

Genel/bütün Makedonya Yörüklüğü (Doğu Makedonya) sınırları içer...

Makedonca ve Diğer Slav Dillerinde Kime “Турчин” (Türk) Denirdi?

Ruslar yalñızca Oğuzlara “Türk” adıyla hitap etmiştir.     &...