Suat Engüllü


Suat Engüllü

(Üsküp 1950)

Üsküp’te doğdu. İlköğrenimini tamamladıktan sonra, 1969 yılında Üsküp “Nikola Karev” Pedagoji Lisesi’nden mezun oldu. Ardından “Kliment Ohridski” Pedagoji Akademisi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenimine devam etti. Ailesinin sınırlı maddi imkânları yüzünden okuldan ayrılmak zorunda kaldı. 

1970 yılında Üsküp Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümünde gazeteciliğe başladı. “Birlik” gazetesinde ve “Sesler” dergisinde çalışmalarına devam etti. Daha sonra Türkiye’ye göç etti. Halen İstanbul Üniversitesi’nde memuriyet hayatını sürdürmektedir.

Suat Engüllü edebiyat genç yaşta başladı. Makedonya Türk Edebiyatı’na şiir yazmakla girdi. Edebi çalışmalarına şiirle sınırlamadı, öykü, eleştiri, deneme, inceleme, araştırma yazmakla da uğraştı. İlk şiir kitabı “Sözgen” 1972 yılında “Birlik” yayımlarınca yayımlandı. “Zaman dışı İç düşlemeler” (“Birlik” yayınları, 1974), “Bir Sevimle Bir Devrim Üstüne” (“Tan” yayınları, Priştine 1980), “Kumrovetsli Çocuğun Anısına” (“Birlik” Yayınları, 1981), “Sevi Yorgunu” (“Birlik” yayınları, 1983), “Let kon sinevinite” (Mavilere Uçuş, “Ogledalo” yayınları, 1989,Makedonca’ya çevrildi) adli şiir kitapları izledi. 1986 yılında, “Açıl Susan Açıl” (“Birlik” yayınları) öykü kitabı yayımlandı. Makedonya’daki Türk köylerinin durumunu dile getirdiği röportajları, “Pırnalı’dan Çıktık Yola” (1989) yılında kitap halinde yayınlandı.

Makedonca ve Sır-Hırvatçadan Türkçeye ve Türkçeden Makedoncaya çeviriler hazırladı. Eserlerinden estetik dili en üst düzeyde kullanan ve sembolik bir anlatıma yaslanan az sayıdaki şairlerden biridir. Şiirimizi modern şiir örnekleriyle zenginleştirdi.

Suat Engüllü Türkiye’ye göç edip, yaşamını orada sürdürmektedir.