Ekstern Sınav Sonuçlarına İtirazların Çoğu Asılsız