Büyükelçi Sekizkök Türk yatırımlarını ziyaret etti