Devlet yerli elmaları satın alıp okullara dağıtacak