Salgın, K.Makedonya-Türkiye ticaret hacmini etkiledi