Sosyal ve çocuk koruma haklarının ödemesine başlandı