18 Marttan bu yana getirilen kararlar yürürlükte kalacak