Ahmeti: "Bütün İhtimaller Göz Önünde Bulundurulmalı"