Azerbaycan ordusu kritik noktalarda kontrolü sağladı