Büyükelçi Sekizkök Manastır bölgesinin ziyaret etti