Hükümet ekonomik krize karşı bazı tedbirler getirdi