Hükümet ikinci bakanlar kurulu toplantısını yapacak