Kosova ve Sırbistan sınırları şimdilik açık kalacak