“Bakü’den Balkanlara Halvetilik” Sempozyumu Düzenlendi