Tarmazova: “Dil; Karakterdir, Kültürdür, Tarihtir”