Büyükelçi Sekizkök’ten Yörük köylerine Ramazan ziyareti