Büyükelçi Sekizkök ‘Yosip Broz Tito’ Lisesini ziyaret etti