Kriva Palanka-Deve Bayır karayolunun onarımı tamamlandı