Manastır bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor