Türkçe, Konçe Belediyesi’nde ikinci resmi dil oldu