Partiler Seçim Modeli Değişikliğinde Uzlaşmadan Uzak